PRIVACY STATEMENT

Swets Nautical Services, gevestigd aan Merwedeweg 1, 3336 LG Zwijndrecht,

is verantwoordelijk voor de online verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Merwedeweg 1, 3336 LG Zwijndrecht, 088-6191234, www.swetsnauticalservices.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ ONLINE VERWERKEN

Swets Nautical Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze website bezoekt, gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf online verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die online worden verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- CV 
- Gegevens over uw activiteiten op de website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ ONLINE VERWERKEN

Swets Nautical Services heeft niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers.
In het bijzonder niet over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Echter kan niet gecontroleerd worden 
of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ouders worden aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige op de website www.swetsnauticalservices.nl, neem dan contact op via info@swetsnauticalservices.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS ONLINE VERWERKEN

Swets Nautical Services verwerkt online uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten;
- Swets Nautical Services volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee diensten worden afgestemd op uw behoefte.
- Het doorlopen van een sollicitatieprocedure.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Swets Nautical Services neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Swets Nautical Services) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Swets Nautical Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wanneer een nieuwsbrief driemaal niet is aangekomen of niet is gelezen, 
worden alle persoonsgegevens automatisch verwijdert uit het systeem. Gegevens die voortkomen uit een ingevuld formulier zoals een aanvraag-, storings- of klantenformulier worden verwijdert binnen 6 maanden na het verwerken van het formulier.

Sollicitatiegegevens worden binnen een maand verwijderd, tenzij we expliciete toestemming hebben van u.

DELEN VAN PERSOONSGGEVENS MET DERDEN

Swets Nautical Services verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Swets Nautical Services, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Swets Nautical Services blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WE GEBRUIKEN

Swets Nautical Services gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Swets Nautical Services gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder 
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Swets Nautical Services en u heeft het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Swets Nautical Services een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Swets Nautical Services beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swetsnauticalservices.nl. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek gereageerd.

Swets Nautical Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS ONLINE BEVEILIGEN

Swets Nautical Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@swetsnauticalservices.nl.

 

de voordelen van bij ons werken!

Flexibiliteit

Bij Swets Nautical Services ben je als nautisch specialist verzekerd van een afwisselende baan die aansluit op jouw wensen en voorkeuren

Opleiding

Wij bieden jou een passende opleiding aan om jou van alle kennis te voorzien, die je nodig hebt om de fijne kneepjes van dit mooie vak te leren

Perfect geregeld!

Flexibele werktijden, mooie werkplekken in Nederland, leuke opdrachtgevers en goede arbeidsvoorwaarden. Kortom, alles perfect geregeld!